RS HEAA
RS HEAA

Активности

 

Инцијални састанак којим је отпочела реализација пројекта ''Образовање и запошљавање'' који финансира Европска унија одржан је 18.11.2020. године посредством интернет платформе Зум (Zoom), те је окупио представника различитих институција и установа са свих нивоа образовања.

Пројекат обухвата четири компоненте које се односе на различите аспекте свих система образовања у Босни и Херцеговини, те укључује све надлежне образовне власти.

Прва компонента пројекта ''Транзиција из образовања на радно мјесто'' има за циљ стратешко усмјеравање каријере кроз цјеложивотно образовање, те развој модела сарадње између образовних установа и тржишта рада, као и центара за усмјеравање каријере.

Агенција за високо образовање Републике Српске је предвиђена као један од кључних партнера у оквиру друге компоненте пројекта ''Осигурање квалитета високог образовања'' која има за циљ развој стандарда квалификација и стандарда занимања, као и унапређење механизама препознавања неформалног и информалног образовања.

 

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 17.11.2020. године други у низу двомјесечних онлајн састанака представника агенција чланица мреже који је био посвећен раду агенција и високошколских установа током пандемије.

Презентацију тематске анализе о квалитету рада високошколских установа током онлајн семестра у претходној академској години у вријеме проглашења пандемије припремила је Агенција за високо образовање Републике Српске (АВОРС). Тематску анализу представила је су Душка Радмановић, начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу истакавши да је узорак наставника и студената који су попунили анкете припремљене у сврху анализе врло висок (419 наставника и 552 студента). Представљајући анализу, она је нагласила да је утврђено да су установе одреаговале врло ефикасно при преласку на онлајн наставу, те да је велика већина наставника (више од 99%) организовала оналајн наставу. Радмановић је такође указала на разлике у реализације наставе повезане са научном облашћу којој студијски програми припадају, те најавила препоруке које ће Агенција упутити установама на основу припремљене анализе.

                

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународу сарадњу Душка Радмановић присуствовала је 27.октобра 2020. године сједници Извршног одбора Мреже агенција за осигурање квалитета Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) у својству члана Одбора.

Одбор је разматрао припреме за други двомјесечни састанак свих агенција CEENQA који је планиран за 17. новембар 2020. године, а на којем је планирано да координатори испред Одбора, Мартина Видлакова и Душка Радмановић представе програм размјене особља агенција у новим условима проглашене пандемија вируса Корона.

На састанку ће такође бити представљена организација, структура и надлежности Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, као и резултати тематске анализе о квалитету наставе на високошколским установама у Републици Српској током реализације наставног процеса на даљину.

Извршни одбор разматрао теме за предстојећу генералну скупштину, те донио одлуку да се одржавање скупштине пролонгира за јесен 2021. године када ће се, у складу са могућностима путовања, опредијелити хоће ли скупштина бити одржана на даљину. Одлучено је да се теме прилагоде тренутно ситуацији са којом се суочавају све агенције, те ће скупштина имати двије радне групе, прву посвећену начину рада агенција током трајања епидемије, а другу начину рада високошколских установа у наведеним условима.

 

Европски форум осигурања квалитета (European Quality Assurance Forum – EQAF) по први пут је ове године одржан оналјн на тему ''Флексибилно образовање: импликације за осигурање квалитета''.

Форум је одржан 12. и 13. новембра, а уводној сесији присуствовало је више од 400 учесника из установа и институција које се баве високом образовањем у првом реду из Европе, али и свијета.

Првог дана Форума одржано је неколико презентација у вези са флексибилним радом високошколских установа у условима насталим због пандемије вируса Корона, док се друга сесија бавила питањима унутрашњег осигурања квалитета у ванредним ситуацијама.

Друга половина првог дана била је посвећена питањима у вези са вањским осигурањем квалитета у ванредним ситуацијама. Други дан форума бавио се питањима како ће се подучавати специфичне вјештине у новим условима, као и укљученошћу студената у развој културе квалитета.

Представник Агенције за високо образовање Републике Српске на Европском форуму осигурања квалитета била је начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић.

 

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је 23.10.2020. године у семинару посвећеном теми индикатора у области високог образовања, посебно употреби индикатора у вањском вредновању квалитета у организацији Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (ЕНКА).

На семинару су представљени резултати истраживања Европске асоцијације универзитета (ЕУА) који се односе на употребу индикатора у високом образовању које је представила директор за институционални развој у ЕУА Тиа Локола (Tia Loukkola, Director of Institutional Development at EUA) са сарадницима.

Извршни директор Агенције за акредитацију Данске Стефен Вестергард Андерсен (Steffen Westergård Andersen, Director of Operations at Danish Accreditation Institution) представио је употребу индикатора у нордијским агенцијама за обезбјеђење квалитета с посебним освртом на студију случаја Данске агенције.

Директор за чланство, унапређење квалитета и стандарде у Агенцији за осигурање квалитета Шкотске Ајлса Крам (Ailsa Crum, Director of Membership, Quality Enhancement & Standards at QAA) представила је шкотски модел оквира за унапређење квалитета.

Семинар, који представља саставни дио овогодишње Генералне скупштине ЕНКА, је одржан посредством интернет платформи гдје је омогућено активно учешће свих учесника, те размјена искустава и идеја.

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA