AVORS
AVORS

Почетна акредитација и акредитација високошколских установа и студијских програма

 

Почетна акредитација је поступак вањског вредновања квалитета нових високошколских установа и/или нових студијских програма како би се утврдило испуњава ли високошколска установа прописане услове и стандарде за доношење препоруке о акредитацији у сврху издавања дозволе за рад високошколским установама за обављање дјелатности и/или извођење студијских програма.

Акредитација је поступак обезбјеђења квалитета високошколске установе или студијског програма заснован на самовредновању високошколске установе и оцјени независних стручњака, ради потврде испуњавања услова за наставак обављања дјелатности и/или извођење студијских програма, с циљем препознавања квалитета високог образовања у оквиру европског простора високог образовања.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив