AVORS
AVORS

Активности

 

Начелник Одјељења за обезбјеђење квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић, испред Агенције за високо образовање Републике Српске учествовала је 17. марта 2021. године, путем Zoom апликације, у раду тематског састанка Међународне мреже Агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању (INQAAHE) који је одржан поводом обиљежавања тридесет година постојања свјетске мреже агенција за обезбјеђење квалитета у виском образовању. Тема састанка су били ефекти досадашњег  рада мреже као и рад агенција за обезбјеђење квалитета на унапређењу стандарда у области високог образовања. На састанку се разговарало и о досадашњим постигнућима у области оцјене и обезбјеђења квалитета у високом образовању, као и о будућим корацима у сарадњи агенција и високошколских установа неопходним за додатно унапређење квалитета на пољу високог образовања.

Учесници су имали прилику да чују уводна излагања досадашњих предсједника мреже, који су уназад тридесет година активно радили на доношењу стандарда неопходних за  унапређење квалитета у високом образовању, као и  да чују њихове идеје и приједлоге везане за ову област у будућности.

 

Агенција за високо образовање Републике Српске припремила је тематску анализу наставе на даљину у високом образовању током трајања ванредних околности.

Будући да тренутне епидемиолошке мјере не препоручују окупљање већег броја људи, Агенција ће резулатате анкете представити представницима високошколских установа када се за то стекну услови.

У међувремену, тематска анализа доступна је на интернет страници Aгенције https://www.heaars.com/index.php/sr/ins-i-uci-vis-r-br-v-nj-r-publi-srps/tematske-analize .

Aнализа је обухватила 146 студијских програма са 14 акредитованих високошколских установа. Агенција је припремила два упитника, један за академско особље, а други за студенте који су имали за циљ процјену нивоа задовољства квалитетом наставе на даљину кључних заинтересованих страна.

 

Агенција за високо образовање Републике Српске (АВОРС) и Агенција за квалитет у високом образовању Каталоније (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – AQU) одржале су 09.03.2021. године састанак посредством Zoom апликације на којем је разговарано о позитивним праксама у области обезбјеђења квалитета у високом образовању.

Обе агенције представиле су свој историјат, механизме и процедуре за обезбјеђење квалитета, као и контекст дјеловања у оквиру специфичних система образовања.

Том приликом договорена је даља сарадња двију агенција, међусобне посјете, као и потписивање споразума о сарадњи.  

 

Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске је на 26. редовној сједници, која је одржана 12.3.2021. године  посредством Zoom апликације, разматрао и усвојио већи број важних докумената за рад Агенције и то: Пословник о раду Управног одбора, Извјештај о раду Агенције са финансијским извјештајем за 2020. годину, Програм рада Агенције са финансијским планом за 2021. годину, План јавних набавки за 2021. годину и приједлог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за високо образовање Републике Српске.

Сједници Управног одбора Агенције присуствовали су сви в.д. чланови  Управног одбора: проф. др Дејан Бокоњић, доц. др Невенко Врањеш и проф. др Маријана Каповић Соломон из реда академске заједнице, Тамара Симић, представник привреде и праксе и Филип Матић, представник студената.

 

Агенцијa за високо образовање Републике Српске (АВОРС) и Асоцијација за вредновање и акредитацију наставничких студијских програма из Турске (Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs – EPDAD/ЕПДАД) одржале су 05.03.2021. године други у низу састанака у оквиру програма размјене особља.

Састанак је одржан посредством Zoom апликације и присуствовали су му директор АВОРС Биљана Војводић и предсједник ЕПДАД Ћемил Озтурк (Cemil Öztürk) са сарадницима.

На састанку су представљени историјат и надлежности агенција, као и процедуре и механизми акредитације високошколских установа и студијских програма.

Обје агенције представиле су стандарде за акредитацију које користе као референтни оквир за вредновање нивоа квалитета у високом образовању, те је том приликом уочено да су стандарди у значајној мјери компатибилни.

Током састанка је разматран и нацрт меморандума о сарадњи између двије агенције којим се омогућава наставак сарадње у различитим областима.

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA