AVORS
AVORS

На 4. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 19.7.2023. године, разматран је Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2022. годину. У складу са чланом 43. став 1. Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске Агенција има обавезу да поднесе Народној скупштини извјештај о раду најкасније до 30. јуна текуће године за претходну годину.
Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2022. годину је образложила директор Агенције проф. др Биљана Војводић. Директор Агенције се у свом излагању осврнула на најзначајније активности Агенције у претходном извјештајном периоду, као и на активности Агенције у текућој години.

Поред редовних активности директор Агенције се посебно осврнула на активности које је Агенција предузела у вези са сазнањима из акције „Кластер“, која је почетком године проведена по наредби Тужилаштва БиХ у вези са нелагалним издавањем диплома, а која се односе на високошколске установе за које је поступак акредитације у току. Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2022. годину усвојен је са 47 гласова народних посланика.
Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2022. годину можете погледати овдје.

Снимак са 4. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске можете погледати овдје.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив