AVORS
AVORS

 

Сектор за опште послове обавља административне и стручне послове који се односе на управно рјешавање, људске ресурсе, персоналну евиденцију запослених и приступ информацијама, послове праћења и примјене закона и подзаконских аката, других прописа и општих аката, израде поднесака и правног заступања, припремања материјала за Управни одбор, Комитет за жалбе и приговоре, Акредитацијско вијеће и друга радна тијела Агенције, вођења записника и израде аката насталих радом ових тијела, вођења Регистра акредитованих високошколских установа и студијских програма, вођења евиденције и чувања документације о спроведеним поступцима професионалног признавања страних високошколских квалификација, нормативно-правне послове, послове израде радних материјала општих аката, текстова споразума и уговора, планирања и извршавања буџета Агенције, израде завршног рачуна, вођења финансијских евиденција и благајне, вођења књиговодства, израде планова и програма рада и финансијског пословања и извјештаја о раду и финансијском пословању, техничке и помоћне послове за потребе Агенције и координацију односа с јавношћу.

 

 

Секретар

Драган Ђаковић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

 

Виши стручни сарадник за финансијске и рачуноводствене послове

-

 

Виши стручни сарадник за јавне набавке и опште послове

Владимир Шушић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

 

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив