AVORS
AVORS

Одлуком Уставног суда Босне и Херцеговине (без судија из Републике Српске!) у вези са захтјевом седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности одредаба Закона о осигурању квалитета у високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 67/20 и 16/23), којом је утврђено да девет чланова цитираног закона нису у складу са Уставом Босне и Херцеговине, се на најгрубљи начин крше Уставом загарантоване надлежности Републике Српске у области образовања које је у складу са чланом III Устава Босне и Херцеговине искључива изворна надлежност ентитета, кантона и Брчко Дистрикта. Агенција се у свом раду од оснивања 2011. године до данас суочава са перманентним покушајима оспоравања надлежности у области обезбјеђења квалитета у високом образовању и преношења истих на ниво институција Босне и Херцеговине, те и ова политичка одлука Уставног суда представља наставак тих покушаја. Досљедном примјеном законских аката и међународних стандарда у овој области, Агенција се упркос свему позиционирала у Европском простору високог образовања као респектабилна институција у области обезбјеђења квалитета о чему говоре постигнућа Агенције на међународном плану и чланства у ENQA (придружени члан), CEENQA и INQAHEE. Агенција ће у наредном периоду наставити да обавља своју дјелатност у складу са законима и прописима Републике Српске и БиХ, те међународним стандардима у области обезбјеђења квалитета.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив