AVORS
AVORS

Активности

 

Одлуком Владе Републике Српске формирана је Комисија за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 14/21) чији је задатак заједничко, континуирано и координасано дјеловање с циљем борбе против негативних појава у високом образовању, односно јачање интегрисаног приступа дјеловања свих укључених сектора у ппоцесу реформе високог образовања и обезбјеђивања квалитета високог образовања. 

На првој сједници Комисије за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској (у даљем тексту: Комисија) одржаној 17.2.2021. године, Агенција за високо образовање Републике Српске је задужена да припреми приједлог пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске. Циљ овог пројекта  је боља информисаност студената  и других заинтересованих страна, мјерљиви индикатори ради израде будућих стратегија у области високог образовања, подстицање високошколских установа на стални развој и унапређење система квалитета и повећање научне продуктивности у контексту међународне видљивости и препознатљивости. Такође је закључено да Комисија истражи могућности коришћења ових података приликом запошљавања у јавном сектору.

У сврху припреме за предстојећи 5. састанак Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ, 17. марта 2021. године одржан је припремног састанака, путем видео линка, на којем су присуствовали представници надлежних институција свих нивоа власти у БиХ који ће узети учешће на предметном пододбору.

Представник Агенције за за високо образовање Републике Српске на припремном састанку била је начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић која је потврдила да ће усмени извјештај о напретку у области акредитације високошколских установа и студијских програма на 5. састанку Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ 22. марта 2021. године поднијети директор Агенције доц.др Биљана Војводић. Савјет министара БиХ је усвојио Информацију о одржавању предметног састанка са Документом за дискусију (11. марта 2021. године.). Такође, претходно се Влада Републике Српске упознала са информацијом о одржавању предметног састанка и донијела Закључак број 04/1-012-2-614/21 од 04.03.2021. године.

 

Представници Агенције за високо образовање Републике Српске учествовали су 18. марта 2021. године на првом консултативном састанку регионалне Радне групе за признавање академских квалификација у оквиру Споразума о признавању академских квалификација на простору западног Балкана. Поред учесника из регије и представника Агенције за високо образовање Републике Српске састанку су као дио делегације из БиХ такође присуствовали и представници Министарства за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања БиХ.

На састанку, који је био припремног карактера за наредне активности радне групе, је разговарано о будућим активностима у вези са израдом нацрта Споразума о признавању академских квалификација на простору западног Балкана те су усвојена правила и процедуре рада регионалне Радне групе за признавање академских квалификације и временски оквир за провођење предвиђених активности прије потписивања и ратификације споразума.

Консулстативни састанак је одржан у организацији Регионалног савјета за сарадњу који је и координатор активности у оквиру процеса доношења споразума уз активно учешће представника Европске комисије.

 

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 17.03.2021. године четврти у низу двомјесечних онлајн састанака представника агенција чланица мреже који је био посвећен теми наставе на даљину и комбинованим методима наставе у високом образовању у пост-пандемијском периоду.

Презентацију о подршци реализацији наставе на даљину и комбинованим методима наставе у високом образовању у пост-пандемијском периоду одржала је замјеник начелника Одјељења за обезбјеђење квалитета Лали Георгице (Lali Giorgidze) из Националног центра за унапређење квалитета образовања Грузије (National Center for Educational Quality Enhancement – NCEQE).

Начелник Одјељења за планирање, истраживање и међународне односе NCEQE Катја Тсирамуа (Kathia Tsiramua) је представила структуру, надлежности и најважније активности грузијске агенције, док је замјеник директора Центра за вредновање квалитета у високом образовању Литваније (Centre for Quality Assessment in Higher Education - SKVC) Аурелија Валкине (Aurelija Valeikiene) представила литванску агенцију.

 

Представници Агенције за високо образовање Републике Српске су на позив Регионалног бироа за науку и културу УНЕСКО учествовали у раду састанака који су за циљ имали да кроз отворену дискусију са представницима завода за статистику Републике Српске, ФБиХ и БиХ и представника академске заједнице дођу до заједничких приједлога у вези са унапређењем квалитета, доступности и правовремености података у области високог образовања у односу на домаће и међународне потребе. Састанци који су одржани у Бањој Луци 16. и 17. марта 2021. године отворили су простор за ширу и квалитетну дискусију на којој су изнесена веома значајна и конкретна запажања и приједлози за унапређење статистичких образаца у високом образовању са акцентом на правовременост, садржај образаца за прикупљање података и доступност података.

Изнесени приједлози ће послужити статистичким институцијама прилоком израде веб апликације за прикупљање података која за циљ има олакшавање прикупљања и доступности података. Ревидирани статистички обрасци и веб аликација ће бити у примјени од наредне академске године.

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA