RS HEAA
RS HEAA

Активности

 

Директор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске Биљана Војводић и директор Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања Црне Горе Срђа Поповић потписали су 06.10. у Бањој Луци Меморандум о сарадњи између двије агенције којим се наставља сарадња између двије агенције.

Меморандумом је предвиђено да агенције сарађују на обострану корист и раде на унапређењу прописа и осигурања квалитета у својој надлежности и побољшању квалитета високог образовања у обе стране. Такође се предвиђа сарадња у области размјене информација, развоја комептенција запослених, те размјене стручњака и рецензената.

Директор Поповић боравио је у дводневној посјети Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске, те су том приликом такође размијењена искуства у раду двију агенција, системима високог образовања и стратешким плановима развоја.

 

С обзиром на непромијењену епидемиолошку ситуацију у односу на мај 2020. године када је ENQA препоручила агенцијама за осигурање квалитета да прилагоде своје пословање условима рада у вријеме пандемије, Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске је дана 29.9.2020. године спровела још једну надзорну посјету у поступку акредитације Независног Универзитета Бања Лука. Током надзорне посјете провјерена је испуњеност препорука из Извјештаја о вањској евалуацији Независног Универзитета Бања Лука за један студијски програм првог циклуса Економија и пословање. Посјета је обављена у складу са Правилником о акредитацији високошколских установа и студијских програма,  употребом Google Meet алата, те је пропраћена низом разговора са руководством установе, наставним особљем и сарадницима студијског програма Економија и пословање који су детаљно појаснили све преузете активности сходно препорукама Комисије стручњака. Комисија стручњака је претходно анализирала документацију коју је доставио Независни Универзитет Бања Лука, а посјету је водио предсједник Комисије проф. др Марко Ђого уз помоћ координатора поступка из Агенције за акредитацију високошколских установа. 

 

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 15.09.2020. године први у низу двомјесечних онлајн састанака представника агенција чланица мреже на тему ''Независност агенција за акредитацију''.

Презентације на тему важности независности агенција за акредитацију припремила је Агенција за квалитет у високом образовању Словеније (NAKVIS), као и кратак преглед историјата NAKVIS-а, структуре агенције, те надлежности и редовних активности.

На стастанку је учествовало 39 представника агенција чланица мреже, а планирано је да нови састанак сличног типа буде одржан у новембру 2020. године.

 

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу у Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске Душка Радмановић учествовала је 17.09.2020. године на састанку који је имао за циљ процјену учинка структуралних пројеката у Босни и Херцеговини финансираних од стране Европске Уније.

Процјену је покренула Иницијатива за подршку експертима у области високог образовања у име Европске Комисије и Извршне агенције за образовање, аудио-визуелне садржаје и културу ЕУ.

Процјена је у првом реду фокусирана на анализу учинка структуралних пројеката у оквиру програма Еразмус + (Erasmus+) изградње капацитета у високом образовању.

Састанак је обухватио разговоре како са представницима високошколских установа тако и са представницима институција надлежних за системе високог образовања у БиХ, те је закључено да структурални пројекти значајно придоносе развоју политика, стратегија, процедура, као и јачању мрежа сарадње академске заједнице.

Радмановић је истакла да је, имајући у виду комплексну административну структуру БиХ, неопходно у структуралним пројектима укључивати као партнере представнике свих нивоа власти, посебно институција надлежних за доношење и реализацију конкретних мјера, како би се осигурала одрживост пројеката.

 

Управни одбор Агенције одржао је 24. редовну сједницу дана 10.9.2020. године, на којој су чланови Управног одбора дали су сагласност на приједлог Статута. Промјене у Статуту које су извршене усклађене су са Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске, а који је ступио на снагу 17.7.2020. године.

Чланови Управног одбора су такође упознати са дешавањима у вези актуелних поступака акредитације високошколских установа и студијских програма у Републици Српској.

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA