AVORS
AVORS

На Високој школи за туризам и хотелијерство Требиње у периоду 15. и 16. јуна 2023. године обављена је посјета Комисије стручњака у склопу поступка акредитације високошколске установе и студијских програма Туризам и хотелијерство и Пословна економија туристичке привреде.
Комисија стручњака је током посјете извршила непосредни увид у систем обезбјеђења квалитета високошколске установе и студијских програма кроз састанке са руководством високошколске установе, Комисијом за самовредновање и обезбјеђење квалитета, представницима студентске службе и администартивног особље, представницима рачуноводства и библиотеке, представницима одјељења за међународну сарадњу, академским особљем ангажованим на студијским програмима, студентима на студијским програмима, представницима алумни организације и представницима тржишта рада с којима високошколска установа има сарадњу и који запошљавају свршене студенте са студијских програма који су предмет поступка акредитације.

У склопу посјете Комисија стручњака је извршила обилазак физичких ресурса високошколске установе и студијских програма с циљем увида у стање и ниво опремљености за извођење студијских програма.
Кроз разговоре, преглед документације и обиласком физичких ресурса Високе школе, Комисија стручњака је стекла увид у ниво испуњености стандарда и критеријума за акредитацију о чему ће у наредном периоду бити састављен детаљан извјештај.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив