AVORS
AVORS

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 20.09.2023. године редован двомјесечни онлајн састанак представника агенција чланица мреже. На састанку су, поред извјештаја предсједника и чланова одбора, презентоване новине у раду и активности Агенција чланица мреже и Међународне мреже агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању (INQAAHE). Поред наведених извјештаја и презентација, учесници састанка су имали прилику да се упознају радом и активностима Образовно - реформске иницијативе југоисточне Европе (ERI SEE).

Активности у оквиру пројекта „Глобална студија – допринос регионалних мрежа“ Међународне мреже агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању (INQAAHE) представила је Весна Додиковић-Јурковић, члан одбора CEENQA, док је рад и активности Образовно - реформске иницијативе за југоисточну Европу (ERI SEE) представила Тина Шарић, директор ERI SEE. Новине у раду и активности Асоцијације за акредитацију и оцјењивање друштвених, хуманистичких и основних наука (STAR) из Турске представио је Hasan Bicak, предсједавајући Комитета за интернационализацију .
На састанку на којем су учествовали представници свих агенција чланица мреже Агенцију за високо образовање Републике Српске представљали су Татјана Радаковић, МА, стручни савјетник у Сектору за акредитацију и међународну сарадњу и Бојан Шолаја, МА, виши стручни сарадник у Сектору за акредитацију и међународну сарадњу.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив