AVORS
AVORS

 

Сектор за почетну акредитацију организује и проводи поступак почетне акредитације високошколских установа и студијских програма у складу са Стандардима за почетну акредитацију и законским и подзаконским актима у области обезбјеђења квалитета, припрема, предлаже и проводи процедуре прописане за доношење Стандарда за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма, предлаже законске и подзаконске акте из области обезбјеђења квалитета, учествује у изради Смјерница за успостављање и одржавање система обезбјеђења квалитета високошколске установе, прати развој међународних стандарда у области обезбјеђења квалитета у високом образовању, прати и ажурира Листу рецензената, одржава обуке рецензената који учествују у вањском вредновању високошколских установа и студијских програма у сврху почетне акредитације, формира прелиминарни приједлог састава Комисије рецензената за вањско вредновање и давање препоруке о почетној акредитацији, координише припрему извјештаја о вањском вредновању у сврху почетне акредитације, остварује сарадњу са свим заинтересованим странама у области обезбјеђења квалитета у високом образовању, прикупља и обрађује податке о систему високог образовања и другим системима с којима је високо образовање повезано, одржава и унапређује систем обезбјеђења квалитета Агенције, предлаже унапређења инфраструктуре квалитета у високом образовању Републике Српске, учествује у домаћим и међународним пројектима у области обезбјеђења квалитета, учествује у припреми тематских анализа из дјелокруга рада Агенције и проводи вањску независну периодичну процјену унутрашњег система обезбјеђења квалитета-аудит.

 

Помоћник директора за почетну акредитацију

др Југослав Вук Тепић, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 

Виши стручни сарадник за почетну акредитацију

Оксана Црнић Бачински, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

 

Виши стручни сарадник за почетну акредитацију

Александра Милановић, мастер машинства, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив