AVORS
AVORS

Агенција извршава Законом повјерене надлежности руководећи се у свом раду Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања (Standards and Guidelines for Quality Assurance in EHEA – ESG).

Агенција је у протеклом периоду интезивно радила на достизању препорука датих од стране комисије задужене за вањско вредновање испред Европске асоцијације за обезбјеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) што је потврђено приликом надзорне посјете која је реализована крајем маја 2019. године гдје је констатовано да је највећи дио препорука у цјелости реализован (унапређење ресурса Агенције, процедуре жалби и приговора у спровођењу поступака, унутрашње обезбјеђење квалитета Агенције, тематске анализе система обезбјеђења квалитета у високом образовању итд). Агенција је, подсјећамо, у статусу придруженог члана ENQA, те се припрема за пуноправно чланство у овој асоцијацији. Крајем марта 2019. године, Агенција је организовала консултативну посјету од стране предсједника Европског регистра за осигурање квалитета у високом образовању (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) с циљем потпуног усклађивања рада Агенције са ЕСГ.

С тим у вези, Агенција је наставила са јачањем међународне сарадње са другим агенцијама из Европског простора високог образовања (European Higher Education Area – EHEA) како би на основу позитивних пракси и искустава унапређивала свој рад, те су потписани споразуми са агенцијама које се баве обезбјеђењем квалитета у високом образовању у Србији, Црној Гори, Русији, Шпанији. Сарадња са партнерским агенцијама одвија се и посредством програма размјене особља између агенција гдје посредује Мрежа агенција за обезбјеђење квалитета Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education - CEENQA) гдје је Агенција Републике Српске пуноправан члан, те од 2017. године има и свог представника у седмочланом Извршном одбору CEENQA. Помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић изабрана је 2017. године за члана Извршног одбора ове мреже, те је у једном мандату обављала и дужност потпредсједника CEENQA.

 Агенција је потписала сљедеће споразуме с установама укљученим у осигурање квалитета високог образовања:

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив