RS HEAA
RS HEAA

Активности

Агенција за високо образовање Републике Српске одржала је 27.04.2021. године први семинар за представнике високошколских установа Републике Српске на којем је представљен општи приступ рангирању високошколских установа у Републици Српској. Семинар је одржан посредством Зум апликације.

Агенција је задужена да припреми приједлог пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске у складу са активностима Владе Републике Српске на јачању интегрисаног приступа дјеловања свих сектора укључених у процес реформе високог образовања и обезбјеђивања квалитета високог образовања. Циљ овог пројекта је боља информисаност студената  и других заинтересованих страна, мјерљиви индикатори који ће бити основ за израду будућих стратегија у области високог образовања, подстицање високошколских установа на стални развој и унапређење система квалитета и повећање научне продуктивности у контексту међународне видљивости и препознатљивости.

 

Агенција за високо образовање Републике Српске активно је учествовала у радионици ‘‘Учинковита, приступачна и транспарентна акредитација студијских програма у Босни и Херцеговини’’ одржаној путем Зоом платформе, 21.- 22. априла 2021. године која је закључила да је акредитација студијских програма један од најважнијих изазова за надлежне институције у наредном периоду.

Мисију техничке помоћи (ТАМ) - радионицу је организовала Ерасмус+ канцеларија у БиХ, у сарадњи са тимом стручњака за реформу високог образовање у БиХ (ХЕРЕ).

Међународни експерт из области високог образовања проф. др Миле Џелалија са Универзитета у Сплиту представио је приступ у обезбјеђењу квалитета у простору Европске Уније, као и искуства Хрватске у акредитацији студијских програма.

Први састанак Управног одбора пројекта ''Образовање и запошљавање'' који финансира Европска унија одржан је 14.04.2021. године посредством интернет платформе Зум (Zoom), те је окупио представнике различитих институција и установа са свих нивоа образовања.

Агенцију је представљала начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић која је такође и члан Управног одбора пројекта.

На састанку је било ријечи о Пословнику о раду Управног одбора, посебно у дијелу који се тиче члнаства и права гласа у Управном одбору будући да постоји разлика између пројектног задатка који предвиђа чланство у Управном одбору само за представнике министарства надлежних за образовање, док је у реализацији дошло до проширивања Управног одбора члановима из агенција са различитих нивоа власти.

 

Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске одржао је 27. редовну сједницу дана 23.4.2021. године, на којој је усвојио сљедеће документе: приједлог Правилника о одређивању висине накнада за пружање услуга из надлежности Агенције за високо образовање Републике Српске и врстама и начину расподјеле властитих прихода, Стандарде за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма у Републици Српској и допуну Листе рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске.

Чланови Управног одбора Агенције информисани су о поступцима акредитације високошколских установа у Републици Српској, пројекту рангирања високошколских установа у Републици Српској, добијеним сагласностима на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за високо образовање Републике Српске и на Програм рада и Финансијски план Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину.

 

 

 

У организацији Агенције за високо образовање Републике Српске 30. марта 2021. године одржан је први састанак у склопу пројекта Рангирање високошколских установа Републике Српске и формиран пројектни тим за рангирање у саставу: проф. др Дарко Петковић, Универзитет у Зеници, Босна и Херцеговина, шеф тима, проф. др Перо Шипка, центар за евалуацију у образовању и науци, Србија, члан тима, проф. др Миле Џелалија, Универзитет у Сплиту, члан тима и проф. др Тадеја Јере Јакулин, Универзитет Приморска, Словенија, члан тима. На састанку је усвојен план рада пројектног тима и разговарано је о реализацији пројектних активности у наредном периоду.

 

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA