AVORS
AVORS

Акредитацијски форум

Циљеви Акредитацијског форума


На путу ка извршавању мисије Агенције на унапређењу квалитета високог образовања у Републици Српској, значајну улогу у стручном погледу има Акредитациjски форум као неформална група стручњака са референцама у области обезбјеђења квалитета у високом оразовању. Према нашим, до сада расположивим информацијама, препознали смо одређени број истакнутих експерта у овој области и зaмолили их да своја знања и искуства, кроз рад Акредитацијског форума, ставе на располагање академској заједници Републике Српске.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив