RS HEAA
RS HEAA

Активности

 

Европски форум осигурања квалитета (European Quality Assurance Forum – EQAF) по први пут је ове године одржан оналјн на тему ''Флексибилно образовање: импликације за осигурање квалитета''.

Форум је одржан 12. и 13. новембра, а уводној сесији присуствовало је више од 400 учесника из установа и институција које се баве високом образовањем у првом реду из Европе, али и свијета.

Првог дана Форума одржано је неколико презентација у вези са флексибилним радом високошколских установа у условима насталим због пандемије вируса Корона, док се друга сесија бавила питањима унутрашњег осигурања квалитета у ванредним ситуацијама.

Друга половина првог дана била је посвећена питањима у вези са вањским осигурањем квалитета у ванредним ситуацијама. Други дан форума бавио се питањима како ће се подучавати специфичне вјештине у новим условима, као и укљученошћу студената у развој културе квалитета.

Представник Агенције за високо образовање Републике Српске на Европском форуму осигурања квалитета била је начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић.

                

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународу сарадњу Душка Радмановић присуствовала је 27.октобра 2020. године сједници Извршног одбора Мреже агенција за осигурање квалитета Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) у својству члана Одбора.

Одбор је разматрао припреме за други двомјесечни састанак свих агенција CEENQA који је планиран за 17. новембар 2020. године, а на којем је планирано да координатори испред Одбора, Мартина Видлакова и Душка Радмановић представе програм размјене особља агенција у новим условима проглашене пандемија вируса Корона.

На састанку ће такође бити представљена организација, структура и надлежности Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, као и резултати тематске анализе о квалитету наставе на високошколским установама у Републици Српској током реализације наставног процеса на даљину.

Извршни одбор разматрао теме за предстојећу генералну скупштину, те донио одлуку да се одржавање скупштине пролонгира за јесен 2021. године када ће се, у складу са могућностима путовања, опредијелити хоће ли скупштина бити одржана на даљину. Одлучено је да се теме прилагоде тренутно ситуацији са којом се суочавају све агенције, те ће скупштина имати двије радне групе, прву посвећену начину рада агенција током трајања епидемије, а другу начину рада високошколских установа у наведеним условима.

 

Због проглашене пандемије вируса Корона у већини земаља Европе, овогодишња Генерална скупштина Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (ЕНКА) одржана је посредством интернета 22. октобра 2020. године.

Као представник Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске Скупштини је присуствовала начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић.

На Скупштини је разматран пријем нових чланица, како у пуном чланству тако и придружених чланица, те измјене Статута ЕНКА и процедура вањског вредновања рада агенција.

Обављено је гласање путем интернет платформе које је омогућило усвајање извјештаја о раду, финансијски извјештаја, као и плана рада и буџета ЕНКА за 2021. годину.

С обзиром да се на Генералној скупштини иначе разматра велики број питања која су од значаја за рад агенција у области високог образовања, ЕНКА је ове године организовала већи број интернет семинара који су пратили питања рада у новим околностима, индикатора у високом образовању итд..

 

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је 23.10.2020. године у семинару посвећеном теми индикатора у области високог образовања, посебно употреби индикатора у вањском вредновању квалитета у организацији Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању (ЕНКА).

На семинару су представљени резултати истраживања Европске асоцијације универзитета (ЕУА) који се односе на употребу индикатора у високом образовању које је представила директор за институционални развој у ЕУА Тиа Локола (Tia Loukkola, Director of Institutional Development at EUA) са сарадницима.

Извршни директор Агенције за акредитацију Данске Стефен Вестергард Андерсен (Steffen Westergård Andersen, Director of Operations at Danish Accreditation Institution) представио је употребу индикатора у нордијским агенцијама за обезбјеђење квалитета с посебним освртом на студију случаја Данске агенције.

Директор за чланство, унапређење квалитета и стандарде у Агенцији за осигурање квалитета Шкотске Ајлса Крам (Ailsa Crum, Director of Membership, Quality Enhancement & Standards at QAA) представила је шкотски модел оквира за унапређење квалитета.

Семинар, који представља саставни дио овогодишње Генералне скупштине ЕНКА, је одржан посредством интернет платформи гдје је омогућено активно учешће свих учесника, те размјена искустава и идеја.

 

Начелник Одјељења за обезбјеђење квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић је испред Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовала у раду засједања Генералне скупштине Mеђународне мреже aгенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању (INQAAHE) у оквиру које је одржан и састанак Регионалних мрежа агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању. У оквиру првог дијела догађаја током састанка Регионалних мрежа агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању учесницима из цијелог свијета је омогућено да размијене искуства и мишљења о томе како је пандемија вируса корона утицала на свакодневни универзитетски живот. У току трајања догађаја учесници су имали прилику да чују излагања и различита искуства у вези са извођењем наставе на даљину, као и да у току дискусије детектују различите проблеме са којима су се представници академске заједнице сусретали широм свијета. Такође, о оквиру наведене дискусије, размијењена су мишљења о томе на који начин ће академска заједница функционисати у будућности, какви изазови нас очекују и какве су препоруке у вези са даљим развојем ситуације. Овај састанак је само једна у низу расправа које су у посљедње вријеме одржане у вези са овом темом, те се у наредном периоду очекује да се овакав вид размјене искустава настави са циљем унапређења квалитета у извођењу наставе у високом образовању.

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA