AVORS
AVORS


Експерти BHPS II тима, др. Соња Микеска– Центар за обезбјеђење и унапређење квалитета FH Мüнстер Универзитета примијењених наука и бивши директор Европског регистра агенција за осигурање квалитета (ЕQАР), а сада консултант у области високог образовања, Colin Тück, заједно са колегама са Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, су дана 2.10.2023. године посјетили Агенцију за високо образовање Републике Српске. На састанку су представници Агенције представили систем високог образовања Републике Српске као и активности Агенције на осигурању квалитета високог образовања Републике Српске, те су размијењена мишљења и ставови о добрим праксама и изазовима са којима се Агенција сусреће у свом раду.

Да подсјетимо, експерти су на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци одржали дводневну радионицу у оквиру пројекта који има за циљ извршити експертску анализу и процјену квалитета наставног процеса (исходи учења, осигурање квалитета наставе, унапређење наставног плана и програма) у наредних годину дана, уз препоруке како побољшати квалитет наставе у контексту прилагођавања високог образовања потребама савременог друштва.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив