RS HEAA
RS HEAA

Активности

Директор Агенције за високо образовање Републике Српске (АВОРС) Биљана Војводић и директор Асоцијације за вредновање и акредитацију наставничких студијских програма из Турске (Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs – EPDAD/ЕПДАД) Ћемил Озтурк (Cemil Öztürk) потписали су Меморандум о сарадњи између двије агенције.

Меморандумом је предвиђено да агенције сарађују на обострану корист и раде на унапређењу прописа и осигурања квалитета у својој надлежности и побољшању квалитета високог образовања у обе стране. Такође се предвиђа сарадња у области размјене информација, развоја комептенција запослених, те размјене стручњака и рецензената.

АВОРС и ЕПДАД одржали су два састанка у оквиру програма размјене особља између двије агенције у фебруару и марту 2021. године, те настављају са међусобном сарадњом у оквиру које је планирано и праћење реализације виртуелних посјета високошколским установама у оквиру процеса обезбјеђења квалитета које организују једна и друга страна.

Програм размјене особља између АВОРС и ЕПДАД обавља се у оквиру програма размјене Мреже агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) који се одвија од 2018. године.

 

 

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић одржала је састанак са истраживачким тимом UNESCO-a који чине Санел Хускић са Универзитета Сарајево и Синиша Лакић са Универзитета у Бањој Луци на тему квалитета наставе на даљину у високом образовању.

Канцеларија UNESCO-a у Босни и Херцеговини, заједно са UNICEF, ILO i UN Volunteers у БиХ реализују пројекат „Креирање квалитетнијег образовања за дјецу током и након COVID-19 кризе, с фокусом на најугроженије“ у склопу којег се израђују двије студије „Квалитет е-учења на универзитетима“ и „Потребе предавача у проведби е-учења на универзитетима“. За потребе провођења ових истраживања, истраживачки тим UNESCO-a  је у процесу прикупљања примарних података за студије. Сврха ове активности јесте анализа стања и квалитете е-учења у високошколским институцијама, која ће послужити као база за планирање активности подршке институцијама задуженим за високо образовање.

Радмановић је саговорницима представила резултате тематске анализе наставе на даљину у високом образовању током трајања ванредних околности коју је Агенција за високо образовање Републике Српске припремила у претходном периоду, а која је јавно доступна на интернет страници Агенције.

Истраживачки тим је приликом припреме за прикупљање података уочио да је наведена тематска анализа Агенције једини документ који се бави анализом наставе на даљину у БиХ, не само у области високог образовања, него и када су у питању сви нивои образовања.

Начелник Одјељења за обезбјеђење квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је 18. марта у семинару ''Заштита и промоција академске честитости: Како агенције за обезбјеђење квалитета могу да дјелују'' организованом од стране Европске асоцијације за за обезбјеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA). 

На семинару је констатовано да је академска честитост кључни аспект који обезбјеђује повјерење у висококвалитетне образовне системе. Агенције за обезбјеђење квалитета позване су да се активно укључе у предузимању акција против нарушавања академске честитости, што може укључивати злоупотребе у писању радова, плагијаризам, као и фалсификоване потврде о квалификацијама. Овај вебинар истраживао је практичне кораке које агенције за обезбјеђење квалитета могу предузети у заштити и промоцији академске честитости. Презентације на вебинару имали су представници Агенције за обезбјеђење квалитета Уједињеног краљевства (The Quality Assurance Agency for Higher Education – QAA), Агенције за квалитет и квалификације Ирске (Quality and Qualifications Ireland – QQI) и Центра за вредновање квалитета у високом образовању Литваније (Centre for Quality Assessment in Higher Education - SKVC).

Пети по реду састанак Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ одржан је 22. марта 2021. године, путем онлајн платформе Interactio. У складу са дневним редом и припремљеним документом за дискусију, представници надлежних институција у БиХ са представницима Европске комисије разговарали су о оствареном напретку у протеклих годину дана у испуњавању обавеза проистеклих из Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ у областима образовања и обука, информационог друштва и медија, истраживања и иновација, запошљавања и социјалне политике и другим темама које покрива овај пододбор.

Директор Агенције за високо образовање Биљана Војводић, поред раније припремљеног материјала који се односи на најважније активности Агенције у протеклом периоду, одговарала је на додатна питања представника Европске комисије која су се односила на ефекте TAIEX Мисије стручне процјене ''Акредитација високошколских установа'', која је одржана у периоду 4 - 7. фебруара 2020. године.

Мисија стручних процјена је механизам путем којег Европска комисија (поред Упитника и консултација), након подношења Захтјева за чланство у ЕУ, прикупља информације о одређеним областима, након чега се сачињава Извјештај о процјени стања у области и усаглашености са ЕУ захтјевима.

Војводић је том приликом истакла да је Агенција врло озбиљно схватила TAIEX мисију стручне процјене у области акредитације у високом образовању, а препоруке дате у извјештају експерата као прилику за унапређење властитих поступака и процедура. ''Стога је Агенција реализовала све препоруке из извјештаја стручњака које је могла самостално реализовати, као што су објављивање свих рецензентских извјештаја, те транспарентност у погледу свих учесника у поступцима, укључујући и све ангажоване рецензенте'', рекла је Воводић.

 

Одлуком Владе Републике Српске формирана је Комисија за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 14/21) чији је задатак заједничко, континуирано и координасано дјеловање с циљем борбе против негативних појава у високом образовању, односно јачање интегрисаног приступа дјеловања свих укључених сектора у ппоцесу реформе високог образовања и обезбјеђивања квалитета високог образовања. 

На првој сједници Комисије за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској (у даљем тексту: Комисија) одржаној 17.2.2021. године, Агенција за високо образовање Републике Српске је задужена да припреми приједлог пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске. Циљ овог пројекта  је боља информисаност студената  и других заинтересованих страна, мјерљиви индикатори ради израде будућих стратегија у области високог образовања, подстицање високошколских установа на стални развој и унапређење система квалитета и повећање научне продуктивности у контексту међународне видљивости и препознатљивости. Такође је закључено да Комисија истражи могућности коришћења ових података приликом запошљавања у јавном сектору.

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA