RS HEAA
RS HEAA

Активности

Директор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, доц. др Биљана Војводић присуствовала је 4. марта 2020. године свечаном отварању 15. Међународног сајма образовања „Путокази”, који је и ове године одржан у оквиру Сајма књига и Међународне изложбе умјетности „Арт Експо” у Новом Саду.

Сајам образовања има за циљ промоцију образовања за све узрасте и афирмацију доживотног учења, а представља целокупну слику образовних профила средњег и високог школства.

На сајму је учествовало око 150 излагача из 13 земаља и више од 70 образовних институција из Србије, Републике Српске, Хрватске, Словачке, Словеније, Италије, Француске и Канаде.

 

Управни одбор је разматрао и усвојио  већи број важних докумената за рад Агенције и то: Извјештај о раду Агенције са финансијским извјештајем за 2019. годину, Програм рада Агенције са финансијским планом за 2020. годину, Извјештај о јавним набавкама за 2019. годину као и План јавних набавки за 2020. годину. 

Чланови Управног одбора су такође информисани о актуелним дешавањима у поступку акредитације високошколских установа и о Закону о обезбјеђењу квалитета.

Доц. др Драгомир Јовичић в. д. члана – представника оснивача, изабран је за предсједника Управног одбора Агенције.

Управни одбор Агенције је на 21. редовној сједници сагледао све досадашње активности органа и институција у Републици Српској и констатовао да су предузете све потребне активности за акредитацију два јавна универзитета у Републици Српској у складу са позитивним законским и другим прописима у области обезбјеђења квалитета. Стога тражи од Савјета министара Босне и Херцеговине, да по хитном поступку, обезбиједи законитост у раду и отклони oпструкције од стране Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета у БиХ.

Такође, констатовано је да јавни универзитети у Републици Српској трпе бројне негативне посљедице у свом раду и функционисању. Стога је неопходно окончати све предузете активности са циљем обезбјеђивања законитог рјешења за упис Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву у Државни регистар.

Сједници Управног одбора Агенције, поред чланова Управног одбора, присуствовали су представници Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Репубике Српске, Универзитета у Бањој Луци, Универзитета у Источном Сарајеву и Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета БиХ.

 

Након вишемјесечних поновљених захтјева Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета уписала је Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву  у Државни регистар акредитованих високошколских установа у Босни и Херцеговини (Регистар).

Упис је услиједио након разговора између Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, а којем су посредовали стручњаци из TAIEX Mисије стручне процјене - акредитације високошколских установа организоване од стране Европске комисије.

Битно је нагласити да се уписивањем у Регистар успостављен  континуитет  у трајању акредитације високошколских установа  и да студенти неће имати проблема приликом уписа на друге високошколске установе у земљама из региона и Европе, што је такође од важности и приликом учешћа универзитета у пројектима финансираним од стране Европске уније.

Подсјећамо да је застој при упису у наведени Регистар трајао више од десет мјесеци, те да се у посредовање у превазилажењу овог проблема активно укључила и Делегација Европске Уније у Босни и Херцеговини.  С тим у вези, Европска комисија је доставила обавијест о одржавању Мисије стручне процјене - Акредитација високошколских установа, која је одржана у периоду 4 - 7. фебруара 2020. године у Сарајеву и Бањој Луци.

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу мр Душка Радмановић учествовала је од 11. до 13. децембра у другој у низу радионица у оквиру програма ''Развој вјештина руковођења 2019-2020'' у Букурешту.

Програм организује Европска асоцијација за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA)  и састоји се од три тродневне радионице од којих је прва реализована у сарадњи са Агенцијом за осигурање квалитета и акредитацију Аустрије, а друга у сарадњи са Агенцијом за осигурање квалитета у високом образовању Румуније.

Стручњаци из различитих земаља Европе и свијета са учесницима су обрађивали теме као што су:

  • Актуелни изазови са којима се сусрећу агенције за осигурање квалитета,

  • Развој вјештина управљања у агенцијама за осигурање квалитета – потреба за промјенама,

  • Оквир конкуришућих вриједности (Competing values Framework – CVF) у контексту организационе културе и руководећих улога итд.

Подкатегорије

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA