AVORS
AVORS

 

Послови и радни задаци из дјелатности Агенције, организују се у оквиру сљедећих организационих јединица:

  1. Сектор за почетну акредитацију
  2. Сектор за акредитацију и међународну сарадњу
  3. Сектор за опште послове

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA