RS HEAA
RS HEAA

Активности

Први састанак Управног одбора пројекта ''Образовање и запошљавање'' који финансира Европска унија одржан је 14.04.2021. године посредством интернет платформе Зум (Zoom), те је окупио представнике различитих институција и установа са свих нивоа образовања.

Агенцију је представљала начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић која је такође и члан Управног одбора пројекта.

На састанку је било ријечи о Пословнику о раду Управног одбора, посебно у дијелу који се тиче члнаства и права гласа у Управном одбору будући да постоји разлика између пројектног задатка који предвиђа чланство у Управном одбору само за представнике министарства надлежних за образовање, док је у реализацији дошло до проширивања Управног одбора члановима из агенција са различитих нивоа власти.

 

У организацији Агенције за високо образовање Републике Српске 30. марта 2021. године одржан је први састанак у склопу пројекта Рангирање високошколских установа Републике Српске и формиран пројектни тим за рангирање у саставу: проф. др Дарко Петковић, Универзитет у Зеници, Босна и Херцеговина, шеф тима, проф. др Перо Шипка, центар за евалуацију у образовању и науци, Србија, члан тима, проф. др Миле Џелалија, Универзитет у Сплиту, члан тима и проф. др Тадеја Јере Јакулин, Универзитет Приморска, Словенија, члан тима. На састанку је усвојен план рада пројектног тима и разговарано је о реализацији пројектних активности у наредном периоду.

 

 

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић одржала је састанак са истраживачким тимом UNESCO-a који чине Санел Хускић са Универзитета Сарајево и Синиша Лакић са Универзитета у Бањој Луци на тему квалитета наставе на даљину у високом образовању.

Канцеларија UNESCO-a у Босни и Херцеговини, заједно са UNICEF, ILO i UN Volunteers у БиХ реализују пројекат „Креирање квалитетнијег образовања за дјецу током и након COVID-19 кризе, с фокусом на најугроженије“ у склопу којег се израђују двије студије „Квалитет е-учења на универзитетима“ и „Потребе предавача у проведби е-учења на универзитетима“. За потребе провођења ових истраживања, истраживачки тим UNESCO-a  је у процесу прикупљања примарних података за студије. Сврха ове активности јесте анализа стања и квалитете е-учења у високошколским институцијама, која ће послужити као база за планирање активности подршке институцијама задуженим за високо образовање.

Радмановић је саговорницима представила резултате тематске анализе наставе на даљину у високом образовању током трајања ванредних околности коју је Агенција за високо образовање Републике Српске припремила у претходном периоду, а која је јавно доступна на интернет страници Агенције.

Истраживачки тим је приликом припреме за прикупљање података уочио да је наведена тематска анализа Агенције једини документ који се бави анализом наставе на даљину у БиХ, не само у области високог образовања, него и када су у питању сви нивои образовања.

Директор Агенције за високо образовање Републике Српске (АВОРС) Биљана Војводић и директор Асоцијације за вредновање и акредитацију наставничких студијских програма из Турске (Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs – EPDAD/ЕПДАД) Ћемил Озтурк (Cemil Öztürk) потписали су Меморандум о сарадњи између двије агенције.

Меморандумом је предвиђено да агенције сарађују на обострану корист и раде на унапређењу прописа и осигурања квалитета у својој надлежности и побољшању квалитета високог образовања у обе стране. Такође се предвиђа сарадња у области размјене информација, развоја комептенција запослених, те размјене стручњака и рецензената.

АВОРС и ЕПДАД одржали су два састанка у оквиру програма размјене особља између двије агенције у фебруару и марту 2021. године, те настављају са међусобном сарадњом у оквиру које је планирано и праћење реализације виртуелних посјета високошколским установама у оквиру процеса обезбјеђења квалитета које организују једна и друга страна.

Програм размјене особља између АВОРС и ЕПДАД обавља се у оквиру програма размјене Мреже агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) који се одвија од 2018. године.

 

Пети по реду састанак Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ одржан је 22. марта 2021. године, путем онлајн платформе Interactio. У складу са дневним редом и припремљеним документом за дискусију, представници надлежних институција у БиХ са представницима Европске комисије разговарали су о оствареном напретку у протеклих годину дана у испуњавању обавеза проистеклих из Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ у областима образовања и обука, информационог друштва и медија, истраживања и иновација, запошљавања и социјалне политике и другим темама које покрива овај пододбор.

Директор Агенције за високо образовање Биљана Војводић, поред раније припремљеног материјала који се односи на најважније активности Агенције у протеклом периоду, одговарала је на додатна питања представника Европске комисије која су се односила на ефекте TAIEX Мисије стручне процјене ''Акредитација високошколских установа'', која је одржана у периоду 4 - 7. фебруара 2020. године.

Мисија стручних процјена је механизам путем којег Европска комисија (поред Упитника и консултација), након подношења Захтјева за чланство у ЕУ, прикупља информације о одређеним областима, након чега се сачињава Извјештај о процјени стања у области и усаглашености са ЕУ захтјевима.

Војводић је том приликом истакла да је Агенција врло озбиљно схватила TAIEX мисију стручне процјене у области акредитације у високом образовању, а препоруке дате у извјештају експерата као прилику за унапређење властитих поступака и процедура. ''Стога је Агенција реализовала све препоруке из извјештаја стручњака које је могла самостално реализовати, као што су објављивање свих рецензентских извјештаја, те транспарентност у погледу свих учесника у поступцима, укључујући и све ангажоване рецензенте'', рекла је Воводић.

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA