AVORS
AVORS

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 15.11.2023. године редован двомјесечни онлајн састанак представника агенција чланица мреже. На састанку су презентовани извјештаји предсједника и чланова одбора и новине у раду и активности Агенција чланица мреже. Након наведених излагања одржана је тематска презентација „Европски приступ обезбјеђењу квалитета заједничких програма“.

Нова дешавања и напредак у Независном казахстанском центру за акредитацију (IKCA) из Казахстана представио је Nurken Bengali, главни стручњак за међународне пројекте, док је нова дешавања и напредак у Фондацији национални центар за професионалну едукацију и обезбјеђење квалитета (ANQA) из Јерменије представила Varduhi Gyulazyan, шеф одсјека за институционалну и програмску акредитацију. Замјеник директора за међународни развој Њемачкe агенцијe за обезбјеђење квалитета, Ronny Heintze, одржао је презентацију на тему „Европски приступ обезбјеђењу квалитета заједничких програма“.
Састанку су присуствовали и представници Агенције за високо образовање Републике Српске.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив