AVORS
AVORS

Активности

Директор Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске Биљана Војводића разговарала је данас са проректором за међународну сарадњу и осигурање квалитета Универзитета у Источном Сарајеву Марком Гутаљем у вези са припремом плана акредитације студијских програма у предстојећем периоду.

Војводић је истакла да се план акредитације припрема у складу са почетком примјене Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању који је крајем јуна усвојен од стране Народне скупштине Републике Српске. 

Народна скупштина Републике Српске усвојила је 26.06.2020. године Приједлог закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске. Ријеч је о пионирском закону који се по први пут доноси у Српској, а ова област до сада је била уређена Законом о високом образовању. Приједлог закона предвиђа значајне промјене у погледу надлежности Агенције за акредитацију високошколских установа која прераста у Агенцију за високо образовање, те добија надлежности у области почетне акредитације, односно дијела поступка вањског вредновања који претходи издавању дозволе за рад, затим надлежности у области признавања страних високошколских исправа, те других облика вањског вредновања квалитета високошколских установа и студијских програма. Очекује се да Закон ускоро ступи на снагу чиме ће се стећи претпоставке за његову примјену.

 

Представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовали су у раду вебинара са темом „Како је Ковид-19 трајно промијенио наше Универзитете“. Учесницима из цијелог свијета је омогућено да размијене искуства и мишљења о томе како је пандемија вируса корона утицала на свакодневни универзитетски живот. У току трајања догађаја учесници су имали прилику да чују уводна излагања и различита искуства у вези са извођењем наставе на даљину, као и да у току дискусије детектују различите проблеме са којима су се представници академске заједнице сусретали широм свијета.

Такође, о оквиру наведене дискусије, размијењена су мишљења о томе на који начин ће академска заједница функционисати у будућности, какви изазови нас очекују и какве су препоруке у вези са даљим развојем ситуације. Овај вебинар је само једна у низу расправа које су планиране у вези са овом темом, те се у наредном периоду очекује да се овакав вид размјене искустава настави са циљем унапређења квалитета у извођењу наставе у високом образовању.

Организатор вебинара је „Европска мреже живих лабораторија (European Network of Living Labs - ENoLL). 

 

Европска асоцијација за обезбјеђење квалитета у високом образовању (ENQA) организовала је ове седмице интернет семинар на тему поступања агенција надлежних за обезбјеђење квалитета у ванредним околностима изазваним пандемијом вируса Корона.

На семинару су били ангажовани сљедећи предавачи:

  • Мариа Кело, директор ENQA,
  • Питер Мол, савјетник за науку, EVALAG (Њемачка),
  • Естер Уертас Идалго, начелник за обезбјеђење квалитета, AQU Каталонија, Шпанија,
  • Елена Сирлан, службеник за политике и пројекте, IEP Швајцарска,
  • Алистер Дилејни, директор за Шкотску, Велс и Сјеверну Ирску, QAA (Уједињено Краљевство)

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је на семинару.

Пратећи посљедице ограничења активности усљед пандемије вируса Корона, агенције за обезбјеђење квалитета у потрази су за рјешењима како спровести посјете установама. Семинар је истраживао услове и критеријуме у вези са реализацијом посјете посредством савремених технологија и са каквим се изазовима сусреће EQA у том погледу. Семинар је такође обухватио неколико студија случаја агенција чланица ENQA.

 

Након разматрања Програма рада Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, са финансијским планом за 2020. годину, Влада Републике Српске је на 72. сједници одржаној 22.05.2020. године донијела Одлуку о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске са финансијским планом за 2020. годину.

На сједници је такође усвојен Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције за 2019. годину.

 

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA