AVORS
AVORS

У административном центру Владе Републике Српске 29. 5. 2024. године одржан је састанак свих  релевантних институција на тему „Упознавање са појмом, значајем и циљем развоја Квалификацијског оквира Републике Српске.

Министар за научнотехнолоши развој и високо образовање, Жељко Будимир је нагласио да што се тиче надлежности Републике Српске за образовање, да је израда Квалификацијског оквира Републике Српске један од најважнијих задатака који ће се урадити у наредном периоду.

Директорица Агенције, проф. др Биљана Војводић одржала је презентацију на тему Повезаност квалификацијског оквира са осигурањем квалитета у високом образовању. Проф. Војводић је нагласила да се кроз осигурање квалитета провјерава да ли исходи учења и компетенције стечене кроз образовање одговарају нивоима и дескрипторима квалификацијског оквира чиме се обезбјеђује поузданост и кредибилитет система квалификација. Такође говорила је о стандардима квалификација и стандардима занимања и њиховом значају како за креирање студијских програма тако и за тржиште рада.

Сљедећи корак је формирање радне групе за израду нацрта закона о квалификацијском оквиру Републике Српске, којим ће бити дефинисани даљи кораци као што су формирање секторских вијећа која ће бити задужена за израду стандарда квалификација и стандарда занимања.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив