AVORS
AVORS

На Универзитету у Источном Сарајеву у уторак, 12. марта, одржана је онлајн радионица на тему акредитације студијских програма Универзитета на којој је учествовала и представница Агенције за високо образовање Републике Српске.

Тематска радионица организована је с циљем припреме студијских програма чланица Универзитета за предстојећи процес акредитације и припреме првих извјештаја о самовредновању и оцјени квалитета у складу са новим стандардима за акредитацију, прописаним од стране Агенције за високо образовање Републике Српске.

Током радионице, нове стандарде за акредитацију студијских програма I и II циклуса студија презентовала је мр Душка Радмановић, помоћник директора Агенције за високо образовање Републике Српске.

О измјенама у процесу самовредновања на Универзитету и припреми самих извјештаја, говорили су проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета проф. др Марко Гутаљ и координатор за осигурање квалитета Јелена Гиговић.

Радионици су присуствовали чланови комисија за израду извјештаја о самовредновању и оцјени квалитета студијских програма са свих чланица Универзитета.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив