AVORS
AVORS

Агенција за високо образовање Републике Српске одржала је 14.05.2021. године други семинар за представнике високошколских установа Републике Српске на којем је представљена библиометријска основа рангирања која чини једну од важних компоненти критеријума на основу којих ће бити вредноване високошколске установе.

Семинар је одржан посредством Зум апликације, а презентацију о начину прикупљања и обраде података о научном учинку академског особља са установа које ће бити предмет рангирањеа одржао је проф. др Перо Шипка из Центра за евалуацију у образовању и науци који је члан Експретског тима задуженог за пројекат рангирања.

Он се у презентацији библиометријске основе рангирања посебно осврнуо на принципе евалуације научног учинка, као и референтне библиографске цитатне базе које ће представљати извор претраживања података.  Он је појаснио да ће се поред референтне међународне базе Web of Science која обухвата 24.200 научних часописа, такође узети у обзир и регионалне базе Југоисточне Европе SEESAmЕ, регионална база SCI Index, те и узорак националних часописа у Српској, што је више од 1000 додатних научних часописа у којима објављују аутори са установа у Републици Српској.

Шипка је нагласио да ће се научна продуктивност мјерити у двије димензије, продуктивности и утицајности, као да ће се тражити модалитет да се радовима и цитатима додијеле различити тежински фактори у зависности од нивоа изврсности часописа у којем су објављени.

Поред научноистраживачког рада, критеријуми рангирања, који се заснивају на Берлинским принципима рангирања, вредноваће се и друге двије мисије универзитета, односно настава и сарадња са привредом и друштвеном заједницом.

Подсјећамо да експертски тим ради у сљедећем саставу:

  • проф. др Дарко Петковић са Универзитета у Зеници (шеф тима),
  • проф. др Миле Џелалија са Универзитета у Сплиту, Хрвастка
  • проф. др Перо Шипка из Центра за евалуацију у образовању и науци, Београд, Србија и
  • проф. др Тадеја Јере Јакулин са Универзитета Приморска, Копер, Словенија.

На семинару је учествовало више од педесет представника високошколских установа из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, експертског тима,  Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ, Центра за информисање и признавање, студената, медија, те Агенције за високо образовање Републике Српске.

Први семинар који је представио општи приступ рангирању одржан је 27.04.2021. године, а сви материјали са семинара доступни су на интернет страници агенције https://www.avors.org/index.php/sr/rangiranje-vsu.

Планирано је да се у нараденом периоду одржи још један семинар за представнике високошколских установа с циљем детаљнијег образлагања осталих критеријума и тежинских фактора критеријума који ће бити узети у разматрање приликом ранигирања установа.

Агенда семинара

Презентација 1

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив