AVORS
AVORS

 

У склопу реализације пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске, у Београду је 16.7.2021. године одржан радни састанак Агенције за високо образовање Републике Српске и Центра за евалуацију у високом образовању и науци (ЦЕОН), као партнера у пројекту који је задужен за мјерење научног учинка истраживача из Републике Српске. Састанку, који је одржан у просторијма ЦЕОН-а, присуствовали су директор и помоћници директора Агенције за високо образовање Републике Српске, те предсједник ЦЕОН-а и члан Експертског тима за рангирање задужен за библиометрију,  проф. др Перо Шипка са сарадницима.

Састанак је имао за циљ да се усагласе одређене недоумице у начину прикупљања и обраде података који се односе на  вредновање научне продуктивности истраживача из  Републике Српске. На састанку је договорено да се од високошколских установа затраже подаци о ауторима који су наводили само универзитетске  а не и факултетске афилијације, чиме би се омогућило комплетирање поступка разврставање истраживача по факултетима и вредновање научне продуктивности и утицајности факултета. Договорено је и да се од високошколских установа, на унапријед припремљеним електронским обрасцима,  затраже подаци  о удјелу  ангажовања истраживача на високошколским установама како би се могли добити нормализовани показатељи научне продуктивности и утицајности, уз уважавање захтјева савремених стандарда библиометријског вредновања.

Констатовано је да се активности на овом дијелу пројекта одвијају планираном динамиком,  те да ће преглед резултата вредновања бити омогућен путем интерактивне апликације која ће бити постављена на серверу Агенције. 

 

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив