RS HEAA
RS HEAA

 

Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске одржао је 27. редовну сједницу дана 23.4.2021. године, на којој је усвојио сљедеће документе: приједлог Правилника о одређивању висине накнада за пружање услуга из надлежности Агенције за високо образовање Републике Српске и врстама и начину расподјеле властитих прихода, Стандарде за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма у Републици Српској и допуну Листе рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске.

Чланови Управног одбора Агенције информисани су о поступцима акредитације високошколских установа у Републици Српској, пројекту рангирања високошколских установа у Републици Српској, добијеним сагласностима на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за високо образовање Републике Српске и на Програм рада и Финансијски план Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину.

 

 


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA