RS HEAA
RS HEAA

Пети по реду састанак Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ одржан је 22. марта 2021. године, путем онлајн платформе Interactio. У складу са дневним редом и припремљеним документом за дискусију, представници надлежних институција у БиХ са представницима Европске комисије разговарали су о оствареном напретку у протеклих годину дана у испуњавању обавеза проистеклих из Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ у областима образовања и обука, информационог друштва и медија, истраживања и иновација, запошљавања и социјалне политике и другим темама које покрива овај пододбор.

Директор Агенције за високо образовање Биљана Војводић, поред раније припремљеног материјала који се односи на најважније активности Агенције у протеклом периоду, одговарала је на додатна питања представника Европске комисије која су се односила на ефекте TAIEX Мисије стручне процјене ''Акредитација високошколских установа'', која је одржана у периоду 4 - 7. фебруара 2020. године.

Мисија стручних процјена је механизам путем којег Европска комисија (поред Упитника и консултација), након подношења Захтјева за чланство у ЕУ, прикупља информације о одређеним областима, након чега се сачињава Извјештај о процјени стања у области и усаглашености са ЕУ захтјевима.

Војводић је том приликом истакла да је Агенција врло озбиљно схватила TAIEX мисију стручне процјене у области акредитације у високом образовању, а препоруке дате у извјештају експерата као прилику за унапређење властитих поступака и процедура. ''Стога је Агенција реализовала све препоруке из извјештаја стручњака које је могла самостално реализовати, као што су објављивање свих рецензентских извјештаја, те транспарентност у погледу свих учесника у поступцима, укључујући и све ангажоване рецензенте'', рекла је Воводић.

Она је нагласила да је Агенција промијенила своје акте у дијелу који се односе на начин одабира рецензената, те омогућила право свим студентима из Босне и Херцеговине, као и страним студентима, да се пријаве на листу рецензената.

Према њеним ријечима, наведена листа је отвореног типа и рецензенти се могу континуирано пријављивати.

''Како би омогућила увид у могућност пријављивања свим заинтересованим странама, Агенција је обавијестила високошколске установе из БиХ и региона, као и студентске организације, да је позив за пријаве трајно отворен'', истакла је Војводић.

Она је такође изнијела податак да су новим актима Агенције додатно разрађени различити механизми акредитације студијских програма, односно рецензија, кластерска акредитација и појединачна акредитација студијских програма.

Делегацију Републике Српске на састанку Пододбора чинили су представници Министарства саобраћаја и веза, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства просвјете и културе, Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу, Републичког педагошког завода, Агенције за високо образовање, Фонда здравственог осигурања и Гендер центра – Центра за једнакост и равноправност полова.

Пододбор за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ један је од седам заједничких техничких тијела ЕУ и БиХ, формираних за праћење спровођења обавеза које проистичу из Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ, који је ступио на снагу 1. јуна 2015. године.

 


Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA