RS HEAA
RS HEAA

У сврху припреме за предстојећи 5. састанак Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ, 17. марта 2021. године одржан је припремног састанака, путем видео линка, на којем су присуствовали представници надлежних институција свих нивоа власти у БиХ који ће узети учешће на предметном пододбору.

Представник Агенције за за високо образовање Републике Српске на припремном састанку била је начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић која је потврдила да ће усмени извјештај о напретку у области акредитације високошколских установа и студијских програма на 5. састанку Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ 22. марта 2021. године поднијети директор Агенције доц.др Биљана Војводић. Савјет министара БиХ је усвојио Информацију о одржавању предметног састанка са Документом за дискусију (11. марта 2021. године.). Такође, претходно се Влада Републике Српске упознала са информацијом о одржавању предметног састанка и донијела Закључак број 04/1-012-2-614/21 од 04.03.2021. године.

Агенција за високо образовање Републике Српске активно учествује у раду Одбора за стабилизацију и придруживање, као и Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ од самог почетка.

 


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA