RS HEAA
RS HEAA

 

Представници Агенције за високо образовање Републике Српске су на позив Регионалног бироа за науку и културу УНЕСКО учествовали у раду састанака који су за циљ имали да кроз отворену дискусију са представницима завода за статистику Републике Српске, ФБиХ и БиХ и представника академске заједнице дођу до заједничких приједлога у вези са унапређењем квалитета, доступности и правовремености података у области високог образовања у односу на домаће и међународне потребе. Састанци који су одржани у Бањој Луци 16. и 17. марта 2021. године отворили су простор за ширу и квалитетну дискусију на којој су изнесена веома значајна и конкретна запажања и приједлози за унапређење статистичких образаца у високом образовању са акцентом на правовременост, садржај образаца за прикупљање података и доступност података.

Изнесени приједлози ће послужити статистичким институцијама прилоком израде веб апликације за прикупљање података која за циљ има олакшавање прикупљања и доступности података. Ревидирани статистички обрасци и веб аликација ће бити у примјени од наредне академске године.


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA