RS HEAA
RS HEAA

 

Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске је на 26. редовној сједници, која је одржана 12.3.2021. године  посредством Zoom апликације, разматрао и усвојио већи број важних докумената за рад Агенције и то: Пословник о раду Управног одбора, Извјештај о раду Агенције са финансијским извјештајем за 2020. годину, Програм рада Агенције са финансијским планом за 2021. годину, План јавних набавки за 2021. годину и приједлог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за високо образовање Републике Српске.

Сједници Управног одбора Агенције присуствовали су сви в.д. чланови  Управног одбора: проф. др Дејан Бокоњић, доц. др Невенко Врањеш и проф. др Маријана Каповић Соломон из реда академске заједнице, Тамара Симић, представник привреде и праксе и Филип Матић, представник студената.


Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA