AVORS
AVORS

 

У оквиру поступка акредитације Универзитета „Бијељина“, у периоду од 21.12. до 23.12.2020. године, Комисија стручњака је посјетила Универзитет „Бијељина“. Посјета Комисије стручњака овој високошколској установи је обухватила разговоре са наставним особљем, студентима, службама Универзитета и факултета као и другим заинтересованим странама. Кроз разговоре, преглед документације и обиласком физичких ресурса Универзитета Комисија је стекла увид у ниво испуњености стандарда и критеријума за акредитацију о чему ће у наредном периоду бити састављен детаљан извјештај.

 


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA