AVORS
AVORS

У периоду од 22.12.-23.12.2020. године извршена је екстерна евалуација Високе школе за услужни бизнис Источно Сарајево-Соколац и пријављеног студијског програма Економија и пословање. Комисија домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији разговарала је са представницима: руководства високе школе, тима за квалитет и самоевалуацију, студентске службе, библиотеке, правне службе, рачуноводства, наставним особљем и студентима, алумни асоцијације, тржишта рада, те посјетила ресурсе високошколске установе и дала начелне препоруке за унапређење рада у наредном периоду.

Комисија стручњака ће у наредних мјесец дана сачинити Извјештај о екстерној евалуацији високошколске установе са препоруком о исходу поступка екстерне евалуације за Високу школу за услужни бизнис Источно Сарајево-Сoколац и студијски програм Економија и пословање.


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA