RS HEAA
RS HEAA

 

Начелник Одјељења за обезбјеђење квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић је испред Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовала у раду засједања Генералне скупштине Mеђународне мреже aгенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању (INQAAHE) у оквиру које је одржан и састанак Регионалних мрежа агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању. У оквиру првог дијела догађаја током састанка Регионалних мрежа агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању учесницима из цијелог свијета је омогућено да размијене искуства и мишљења о томе како је пандемија вируса корона утицала на свакодневни универзитетски живот. У току трајања догађаја учесници су имали прилику да чују излагања и различита искуства у вези са извођењем наставе на даљину, као и да у току дискусије детектују различите проблеме са којима су се представници академске заједнице сусретали широм свијета. Такође, о оквиру наведене дискусије, размијењена су мишљења о томе на који начин ће академска заједница функционисати у будућности, какви изазови нас очекују и какве су препоруке у вези са даљим развојем ситуације. Овај састанак је само једна у низу расправа које су у посљедње вријеме одржане у вези са овом темом, те се у наредном периоду очекује да се овакав вид размјене искустава настави са циљем унапређења квалитета у извођењу наставе у високом образовању.

У наставку догађаја Радмановић је испред Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске учествовала у раду засједања Генералне скупштине Међународне мреже Агенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању (INQAAHE). Током трајања Генералне скупштине присутни представници aгенција за обезбјеђење квалитета у високом образовању су пленарном дијелу имали прилику да се изјасне о дневном реду засједања, записнику са претходне Генералне скупштине, извјештају о раду предсједника INQAAHE, те да изнесу своја виђења у вези са будућим догађајима као што су конференција и форум INQAAHE чије одржавање је предвиђено у 2021. и 2022. години.


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA