RS HEAA
RS HEAA

Активности

Вријеме: 12. септембар 2018. године у 13:00 часова

Мјесто: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Вука Караџића 1, Бања Лука

Организатор: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске

Вријеме: 18. јули 2018. године у 11:00 часова

Мјесто: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Вука Караџића 1, Бања Лука

Организатор: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске

Вријеме: 4. јули 2018. године у 11:00 часова

Мјесто: Паневропски универзитет Апеирон, Факултет пословне економије, Војводе Пере Креце 13, Бања Лука

Организатор: Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука

Вријеме: 18. јули 2018. године у 10:00 часова

Мјесто: Министарство просвјете и културе, Трг Републике Српске 1, Бања Лука

Организатор: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске

 

Вријеме: 29. јуни 2018. године у 12:00 часова

Мјесто: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Вука Караџића 1, Бања Лука

Организатор: ЈУ Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске

Подкатегорије

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA