RS HEAA
RS HEAA

Директор Агенције за високо образовање Републике Српске (АВОРС) Биљана Војводић и директор Асоцијације за вредновање и акредитацију наставничких студијских програма из Турске (Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs – EPDAD/ЕПДАД) Ћемил Озтурк (Cemil Öztürk) потписали су Меморандум о сарадњи између двије агенције.

Меморандумом је предвиђено да агенције сарађују на обострану корист и раде на унапређењу прописа и осигурања квалитета у својој надлежности и побољшању квалитета високог образовања у обе стране. Такође се предвиђа сарадња у области размјене информација, развоја комептенција запослених, те размјене стручњака и рецензената.

АВОРС и ЕПДАД одржали су два састанка у оквиру програма размјене особља између двије агенције у фебруару и марту 2021. године, те настављају са међусобном сарадњом у оквиру које је планирано и праћење реализације виртуелних посјета високошколским установама у оквиру процеса обезбјеђења квалитета које организују једна и друга страна.

Програм размјене особља између АВОРС и ЕПДАД обавља се у оквиру програма размјене Мреже агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) који се одвија од 2018. године.

 


Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA