AVORS
AVORS

 

Агенција за високо образовање Републике Српске припремила је тематску анализу наставе на даљину у високом образовању током трајања ванредних околности.

Будући да тренутне епидемиолошке мјере не препоручују окупљање већег броја људи, Агенција ће резулатате анкете представити представницима високошколских установа када се за то стекну услови.

У међувремену, тематска анализа доступна је на интернет страници Aгенције https://www.heaars.com/index.php/sr/ins-i-uci-vis-r-br-v-nj-r-publi-srps/tematske-analize .

Aнализа је обухватила 146 студијских програма са 14 акредитованих високошколских установа. Агенција је припремила два упитника, један за академско особље, а други за студенте који су имали за циљ процјену нивоа задовољства квалитетом наставе на даљину кључних заинтересованих страна.

Упитник за наставно особље попунило је 418 испитаника, док је упитник за студенте попунио 551 студент.

Анализа је показала да су високошколске установе врло ефикасно успјеле да организују наставу на даљину у веома кратком року. Очекивано је да постоје одређене разлике у реализацији наставе у зависности од научне области или поља што је и анализа показала.

Иако су исказали висок степен задовољства квалитетом наставе на даљину и студенти и наставно особље јасно се одредили да преферирају редовно одвијање наставе, али да онлајн платформе могу бити помоћни механизми у редовном процесу наставе, нарочито на другом и трећем циклусу.

Анализа је урађена на српском и на енглеском језику и доступна је у електронској и штампаној верзији.

 

 

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив