RS HEAA
RS HEAA

 

С обзиром на непромијењену епидемиолошку ситуацију у односу на мај 2020. године када је ENQA препоручила агенцијама за осигурање квалитета да прилагоде своје пословање условима рада у вријеме пандемије, Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске је дана 29.9.2020. године спровела још једну надзорну посјету у поступку акредитације Независног Универзитета Бања Лука. Током надзорне посјете провјерена је испуњеност препорука из Извјештаја о вањској евалуацији Независног Универзитета Бања Лука за један студијски програм првог циклуса Економија и пословање. Посјета је обављена у складу са Правилником о акредитацији високошколских установа и студијских програма,  употребом Google Meet алата, те је пропраћена низом разговора са руководством установе, наставним особљем и сарадницима студијског програма Економија и пословање који су детаљно појаснили све преузете активности сходно препорукама Комисије стручњака. Комисија стручњака је претходно анализирала документацију коју је доставио Независни Универзитет Бања Лука, а посјету је водио предсједник Комисије проф. др Марко Ђого уз помоћ координатора поступка из Агенције за акредитацију високошколских установа. 

 


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA