AVORS
AVORS

У Сплиту је од 02. до 04. јула обављена студијска посјета Универзитету у Сплиту у оквиру пројекта “Јачање капацитета И механизама за унапређење квалитета у високом образовању БиХ”- Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance Systems in Higher Education in Bosnia and Herzegovina (SMEQA-ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3).
Студијска посјета била је посвећена процесима вањског вредновања, као и процесима унутрашњег обезбјеђења квалитета на Универзитету у Сплиту, а посљедењег дана посјете разговарано је и о пројектним активностима које укључују дисеминацију активности у оквиру пројекта, план обезбјеђења квалитета, као и правила управљања буџетом у оквиру пројекта и планиране активности у наредном периоду.
Агенција за високо образовање Републике Српске је један од партнера у овом пројекту, те ће у наредне 3 године радити на имплементацији овога пројекта заједно са 18 партнерских институција.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив