AVORS
AVORS

Агенције за високо образовање Републике Српске (АВОРС) и Асоцијација за вредновање и акредитацију наставничких студијских програма из Турске (Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs – EPDAD/ЕПДАД) одржале су 19.02.2021. године припремни састанак у сврху припреме програма размјене особља.

Састанак је одржан посредством Zoom апликације и присуствовали су му директор АВОРС Биљана Војводић и предсједник ЕПДАД Ћемил Озтурк (Cemil Öztürk) са сарадницима.

На састанку су дефинисане заједничке теме које ће бити предмет програма размјене особља између двије агенције међу којима су, између осталог, процедуре акредитације студијских програма и услови рада агенција и високошколских установа у периоду пандемије.

На састанку је договорено да ће програм размјене отпочети кроз двије седмице, те да ће обје стране припремити детаљне презентације свог рада, као и посебне презентације о заједничким темама.

Програм размјене особља између АВОРС и ЕПДАД обавља се у оквиру програма размјене Мреже агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) који се одвија од 2018. године.

 


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA