Представници Агенције за високо образовање Републике Српске учествовали су 5. маја 2021. године на другом консултативном састанку регионалне Радне групе за признавање академских квалификација у оквиру Споразума о признавању академских квалификација на простору западног Балкана.

На састанку, који је био радног карактера је разговарано о будућем изгледу нацрта Споразума о признавању академских квалификација на простору западног Балкана и организацији састанка Радне групе у Подгорици током маја 2021. године.

Радни састанак је одржан у организацији Регионалног савјета за сарадњу који је и координатор активности у оквиру процеса доношења споразума уз активно учешће представника Европске комисије.