Агенција за акредитацију високошколсих установа Републике Српске трансформисана је у Агенцију за високо образовање Реублике Српске у складу са Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању који је ступио на снагу у јулу 2020. године.

Законом је предвиђено да је Агенција за високо образовање Републике Српске правни сљедбеник Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, те задржава све надлежности у области акредитације у високом образовању и преузима нове надлежности које се односе на вањско вредновање у почетној акредитацији и признавање страних високошколских квалификација.

Агенција ће у наредном периоду сукцесивно преузимати нове надлежности у складу са испуњавањем адиминистративно-правних и кадровских предуслова.