Инцијални састанак којим је отпочела реализација пројекта ''Образовање и запошљавање'' који финансира Европска унија одржан је 18.11.2020. године посредством интернет платформе Зум (Zoom), те је окупио представника различитих институција и установа са свих нивоа образовања.

Пројекат обухвата четири компоненте које се односе на различите аспекте свих система образовања у Босни и Херцеговини, те укључује све надлежне образовне власти.

Прва компонента пројекта ''Транзиција из образовања на радно мјесто'' има за циљ стратешко усмјеравање каријере кроз цјеложивотно образовање, те развој модела сарадње између образовних установа и тржишта рада, као и центара за усмјеравање каријере.

Агенција за високо образовање Републике Српске је предвиђена као један од кључних партнера у оквиру друге компоненте пројекта ''Осигурање квалитета високог образовања'' која има за циљ развој стандарда квалификација и стандарда занимања, као и унапређење механизама препознавања неформалног и информалног образовања.

Трећа компонента пројекта ''Реформа почетног образовања наставника'' требало би да доведе до развоја студијских програма који се баве образовањем наставника, као и да утиче на дефинисање стандарда за квалитет рада наставника.

Четврта компонента пројекта је ''Развој људских ресурса у образовном сектору''.

Агенцију је на инцијалном састанку представљала начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић која је такође и члан Управног одбора пројекта.