RS HEAA
RS HEAA

 

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу у Агенцији за акредитацију високошколских установа Републике Српске Душка Радмановић учествовала је 17.09.2020. године на састанку који је имао за циљ процјену учинка структуралних пројеката у Босни и Херцеговини финансираних од стране Европске Уније.

Процјену је покренула Иницијатива за подршку експертима у области високог образовања у име Европске Комисије и Извршне агенције за образовање, аудио-визуелне садржаје и културу ЕУ.

Процјена је у првом реду фокусирана на анализу учинка структуралних пројеката у оквиру програма Еразмус + (Erasmus+) изградње капацитета у високом образовању.

Састанак је обухватио разговоре како са представницима високошколских установа тако и са представницима институција надлежних за системе високог образовања у БиХ, те је закључено да структурални пројекти значајно придоносе развоју политика, стратегија, процедура, као и јачању мрежа сарадње академске заједнице.

Радмановић је истакла да је, имајући у виду комплексну административну структуру БиХ, неопходно у структуралним пројектима укључивати као партнере представнике свих нивоа власти, посебно институција надлежних за доношење и реализацију конкретних мјера, како би се осигурала одрживост пројеката.

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери