RS HEAA
RS HEAA

Представници Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Душка Радмановић и Татјана Радаковић, учествовале су у генералној скупштини Мреже агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (CEENQA) 17.07.2020. године.

Генерална скупштина CEENQA ове године је због пандемије проглашене у већини земаља чланица, те отежаних услова путовања, одржана посредством интернет платформи за састанке на даљину.

На скупштини је разговарано о начину рада агенција у условима ванредне ситуације, те искуствима агенција у том погледу. Представници Агенције упознали су присутне са промјенама у процедурама које су прилагођене ванредним ситуацијама, те позитивним утисцима реализације прве надзорне посјете на даљину. Такође је представљен рад на тематској анализи квалитета реализације наставе на даљину на високошколским установама у Републици Српској током посљедњег семестра академске 2019/2020. године. Посебна пажња посвећена је ступању на снагу новог Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске којим Агенција преузима нове надлежности, те прераста у Агенцију за високо образовање.

Генерална скупштина гласала је о пријему двије нове чланице, те је тиме Мрежа проширена за укупно 11 нових чланица у посљедњих годину дана. Усвојен је финансијски извјештај CEENQA, те извршен избор четири члана Извршног одбора. Будући да предсједница Мреже Кристина Гитулика (Румунија), због истека три мандата, није више имала право кандидовања за члана Извршног одбора, такође се гласало о новом предсједнику Извршног одбора, те је већином гласова изабран Франци Демшер (Словенија).

Члан Извршног одбора CEENQA од 2017. године је и Душка Радмановић, начелник Одјељења за обезбјеђење квалитета и међународну сарадњу, која је обављала и дужност потпредсједника Мреже.

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери