Народна скупштина Републике Српске усвојила је 26.06.2020. године Приједлог закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске. Ријеч је о пионирском закону који се по први пут доноси у Српској, а ова област до сада је била уређена Законом о високом образовању. Приједлог закона предвиђа значајне промјене у погледу надлежности Агенције за акредитацију високошколских установа која прераста у Агенцију за високо образовање, те добија надлежности у области почетне акредитације, односно дијела поступка вањског вредновања који претходи издавању дозволе за рад, затим надлежности у области признавања страних високошколских исправа, те других облика вањског вредновања квалитета високошколских установа и студијских програма. Очекује се да Закон ускоро ступи на снагу чиме ће се стећи претпоставке за његову примјену.