Након разматрања Програма рада Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, са финансијским планом за 2020. годину, Влада Републике Српске је на 72. сједници одржаној 22.05.2020. године донијела Одлуку о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске са финансијским планом за 2020. годину.

На сједници је такође усвојен Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције за 2019. годину.