RS HEAA
RS HEAA

 

Након разматрања Програма рада Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, са финансијским планом за 2020. годину, Влада Републике Српске је на 72. сједници одржаној 22.05.2020. године донијела Одлуку о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске са финансијским планом за 2020. годину.

На сједници је такође усвојен Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције за 2019. годину.

 

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери