RS HEAA
RS HEAA

Проф. др Ранко Божичковић

 

Проф. др Ранко БожичковићРођен је 1951. године. Дипломирао је 1976 године на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци. На Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду 1997. године одбранио је магисарски рад на тему „Прилог методи оптималног планирања програма израде специјалних алата у сложеним индустријским системима. На истом факултету је 2005. године одбранио докторску дисертацију под називом „Лин концепт у ефективним производним системима“.

Ужа научна област: Индустријско инжењерство и менаџмент

Специјалност: Системска и истраживачка инжењерства

Био је виши предавач на предметима флексибилна производња, рачунари, организација индустријских система на Вишој техничкој школи у Добоју од 1997. до 2005. године, доцент на предметима: оперциона истраживања, економика у саобраћају, екосплоатација и одржавање возила, основни видови транспорта, механизована обрада поштанских пошиљки - Саобраћајн факулте у Добоју; инжењерска статистика, технологија организације инд. система - Машински факултет Бања Лука, све у периоду од 2005. до 2010. године, ванредни професор: оперциона истраживања, екосплоатација и одржавање возила, основни видови транспорта, механизована обрада поштанских пошиљки, модели, методе, анимације и симулације у саобраћају - Саобраћајн факулте у Добоју, период од 2010. до 2016. године, редовни професор на Универзитету у Источном Сарајеву.

Био је продекан за научно-страживачки рад, члан Комитета за осигурање квалитета, члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву, члан Управног одбора Асоцијације за квалитет БиХ, члан акредитацијског вијећа ЈУ Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске. Објавио је велики број научних радова од међународног и националног значаја, написао преко 17 реценија, издао 2 књиге-уџбеника.

У току рада у Енергоинвесту – ТННО у Добоју био је носилац развоја производа, преносио технологије из Француске у Енергоинвест а из Енергоинвеста у Иран и Ирак. Провео је извјесно вријеме у Истраживачко развојном институту Енергонвиста за испитивање нисконапонских производа. Показао је склоности у истраживању, конструисању производа и алата, организацији и управљању. Радио је на преносу лиценци из Француске у Енергоинвест и Арапске земље.

Показао је способности и стручности у увођењу стандарда ИСО (преко 20 предузећа), затим у вјештачењима машинске струке и процјенама тржишне вриједност основних средстава за потребе послодаваца, судства и банака (преко 15 процјена). Радио је на унапређењу наставног процеса и оспособљавању лабораторија на факултету. Учествовао је на више међународних пројеката Темпус, Хоризон 2020. Био судски вјештак из области машинске струке, 2011., Министарство правде РС, вршио више експертизе у области вјештачења степена функционалности, поузданости и степена истрошености опреме из области основних дјелатности у предузећима.

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Партнери